Licht en gezondheid

Licht en gezondheid

Onze ogen hebben een zenuwverbinding met de hersenen waardoor zowel fysiologische als psychologische processen worden aangestuurd.

De stichting Onderzoek Licht & Gezondheid heeft vastgesteld dat de directe effecten van het licht onze prestaties, de vermoeidheid en alertheid beïnvloeden.

Ook is komen vast te staan dat een relatieve onderbelichting de kans op het maken van fouten aanzienlijk vergroot.

Naast voedsel, water en lucht is licht een noodzakelijk element dat onze geestelijke en lichamelijke gezondheid beïnvloedt.

Sunrise

Non visuele functies

De wetenschap heeft vastgesteld dat het licht in onze ogen niet alleen dient om scherp te zien, maar tevens een groot deel stuurt naar de hypothalamus dat zorgt dat we geestelijk en lichamelijk in evenwicht worden gehouden.

Ook wordt onze hypofyse hierdoor beïnvloed en we kunnen stellen dat het licht verantwoordelijk is voor de harmonie binnen de mens zelf.

Met name voor deze non-visuele functies moeten licht wisselingen worden voorkomen zodat er een fase ontstaat van rust waarbij gezonde ingevingen en inspiraties zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Magnetische velden

Bij alle fluorescentie verlichting, dat geldt zowel voor TL buizen als spaarlampen, is er sprake van het ontstaan van magnetische velden en storende frequenties die het zenuwstelsel overbelasten.

Voor hen die hiervoor gevoelig zijn ontstaan er waarneembare verschijnselen van hoofdpijn, het verslappen van de concentratie, prikkelbaarheid en vermoeidheid.

Kleurwisselingen

De Britse epilepsievereniging heeft verschillende klachten over energiebesparende lampen binnen gekregen wat betreft duizeligheid. Professor Arnold Wilkins van de Essex Universiteit geeft als oorzaak aan de opbouw van fluorescerend licht, dat bestaat uit rode en blauwe deeltjes die elkaar in snel tempo afwisselen.

De Stichting Epilepsie Instellingen Nederland onderschrijft dat een snelle kleurwisseling rood-blauw inderdaad epilepsie kan opwekken. Een problematiek dat door toepassing van LED verlichting kan worden opgeheven.

Infrarood- en UV-licht

Het lichtspectrum van daglicht omvat infrarode en ultraviolette straling en kan in negatieve zin onze huid beïnvloeden. Ultraviolette licht trekt ook ongedierte aan en ontbreekt bij LED verlichting, zodat door de toepassing hiervan de hygiëne wordt bevorderd.

Lichtniveau

De juiste hoeveelheid licht wordt bepaald door drie menselijke behoeften:

  1. Visueel comfort, waarbij de werkende mens zich goed voelt en een bijdrage levert aan een hoog productieniveau.
  2. Visuele prestantie waardoor het de werkende mens mogelijk wordt gemaakt hun visuele taken uit te voeren, ook onder moeilijke omstandigheden en gedurende langere periodes.

Belangrijk hierbij is de luminantieverdeling in het gezichtsveld voor het goed functioneren van de oogbewegingen