Verbod op energie-onzuinige kantoren vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die ten minste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter.

Dit volgt uit de wijziging van het Bouwbesluit 2012 die door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gepubliceerd. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 vierkante meter oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak inclusief de nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben, mogen niet worden gebruikt of in gebruik worden genomen. De gemeente is het bevoegd gezag en handhaaft de verplichting.

Als de labelplicht wordt overtreden, kan het bevoegd gezag kiezen voor een waarschuwing waarbij de gebouweigenaar de gelegenheid heeft alsnog aan de verplichting te voldoen. Maar maatregelen kunnen ook strenger zijn, zoals een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.

Gebouweigenaren kunnen vaak met relatief eenvoudige maatregelen voldoen aan de energielabel-C-verplichting. Het kan volgens de Rijksoverheid gaan om zogeheten ‘no-regret’-aanpassingen zoals de uitrol van led-verlichting. Met de aanpassingen wordt alvast rekening gehouden met verdergaande maatregelen in de toekomst, bijvoorbeeld om het gebouw energieneutraal te maken. Gebouweigenaren kunnen de maatregelen ook snel terugverdienen door de energie die ze ermee besparen. Maatregelen met een langere terugverdientijd dan 10 jaar hoeven volgens het ministerie niet genomen te worden.

Bron: LED Magazine - 7-11-2018